Mental Health and Psychosocial Support

The Mental Health and Psychosocial Support (MHPSS) team aims to promote healthy mental health among HTJS staff to better cope with stress, assisting with basic needs, and promoting adaptive functioning during this Covid 19 pandemic.

Mhpss ialah pasukan sokongan mental dan psikososial bertujuan untuk mempromosikan kesihatan mental yang sihat di kalangan warga HTJS dalam mengatasi stress, membantu keperluan asas dan meningkatkan kebolehan adaptasi dalam melawan bencana wabak Covid 19.

#mhpssforyou #kitojagokito

Read 6553 times