Perjawatan

unit pembangunan

Unit Pembangunan dianggotai oleh seorang Jurutera Gred J41, seorang Penolong Jurutera Gred J29, seorang Penolong Pegawai Tadbir Gred N32 dengan dibantu oleh seorang Pembantu Tadbir Gred N17.

Perkhidmatan Yang Disediakan

 1. Memantau pengurusan lima perkhidmatansokongan hospital oleh syarikat konsesi Pantai Medivest Sdn. Bhd, iaitu FEMS, unit pembangunan BEMS, Linen, Cleansing, dan Clinical Waste Management Service.
 2. Menguruskan projek-projek pembangunansama ada yang sedang atau yang akan dilaksanakan. Antaranya adalah seperti berikut:
  • Menyediakan dokumen sebutharga dan menguruskan peti sebutharga
  • Menyediakan taklimat dengan kontraktor yang berdaftar
  • Membuat pembukaan sebutharga
  • Membuat penilaian harga dan teknikal sebut-harga bagi kerja-kerja kecil pembangunan
  • Memantau projek-projek yang sedang dijalankan.Memastikan kerja-kerja yang dijalankan mengikut sebutharga yang telah dinyatakan dengan lebih telus