Fungsi Unit

Memastikan penjagaan perawatan pesakit yang berkualiti berkonsepkan perancangan dan perlaksanaan standard perawatan yang optima.

Menyelaras dan menggunakan sumber tenaga anggota kejururawatan sediada bagi melaksanakan perawatan pesakit

Skop Perkhidmatan

  • Perkhidmatan Pesakit Dalaman
  • Perkhidmatan Pesakit Luar
  • Kaunseling Pesakit Diabetik
  • Rawatan Harian Onkologi
  • Rawatan Harian Pediatrik
  • Perkhidmatan Pesakit di Rumah