Fungsi

 1. Menerima dan melakukan orientasi pada anggota baru dikalangan Penolong Pegawai Perubatan dan Pembantu Perawatan Kesihatan.
 2. Melaksanakan pertukaran dan penempatan dalaman Penolong Pegawai Perubatan dan Pembantu Perawatan Kesihatan.
 3. Mengendalikan latihan, kursus dan CME bagi Penolong Pegawai Perubatan dan Pembantu Perawatan Kesihatan bagi meningkatkan ilmu dan kemahiran klinikal.
 4. Menguatkuasakan dan pemantauan perlaksanaan Akta Pembantu Perubatan (Pendaftaran) 1977 Akta 180 dan Kod Etika Pembantu Perubatan dan Peraturan – Peraturan Pegawai Awam ( Kelakuan dan Tatatertib)1993 pada seluruh Penolong Pegawai Perubatan.
 5. Mengurus dan memantau perjalanan beberapa subunit perkhidmatan dibawah pengendalian Unit Penolong Pegawai Perubatan seperti Unit Perkhidmatan Porter, Unit Perkhidmatan Pelanggan, Unit Perkhidmatan Kaunter Nombor, Unit Perkhidmatan Kerusi Roda dan Unit Venupuncture
 6. Mengendalikan pengurusan Bilik Seminar Minang dan penyediaan keperluan permaidani merah bagi acara - acara rasmi kerajaan.
 7. Menjalankan khidmat nasihat dan perundingan bagi anggota Penolong Pegawai Perubatan dan Pembantu Perawatan Kesihatan yang menghadapi masalah pelanggaran disiplin, prestasi kerja yang kurang memuaskan dan lain lain.

Sub Unit

 1. Unit Perkhidmatan Porter
 2. Unit Perkhidmatan Pelanggan
 3. Unit Perkhidmatan Kaunter Nombor
 4. Unit Perkhidmatan Kerusi Roda
 5. Unit Venupuncture