Perkhidmatan

 1. Pengumpulan analisa data dan laporan setiap bulan.
  • Laporan Insiden
  • Laporan PI/NIA/KPI (YBMK, KPK, Pengarah Hospital dan Jabatan/Unit)
  • Objektif Kualiti Jabatan / Unit )
 2. Menyediakan data dan Laporan untuk dihantar ke Jabatan Kesihatan Negeri, Negeri Sembilan (JKNNS).
  • Laporan Insiden setiap 3 bulan
  • Laporan PI/NIA/KPI (YBMK, KPK, Pengarah Hospital dan Jabatan/Unit)
 3. Fasilitator kepada projek-projek Quality Initiative Assurance (QIA) Jabatan/ Unit.
 4. Sekretariat kepada aktiviti-aktiviti kualiti termasuk Audit Klinikal
  • Persijilan ISO dan Akreditasi
  • Persijilan Hospital Rakan Bayi
 5. Pengurusan Aduan / Inquiry Pesakit Dalam.
 6. Mesyuarat
  • Mesyuarat Insiden setiap 3 bulan
  • Mesyuarat QA setiap 6 bulan
  • Mesyuarat Sekretariat ISO / Akreditasi
 7. Taklimat Kesedaran Incident Reporting peringkat Hospital.
 8. Kursus dan Latihan Peringkat Negeri anjuran bersama Jabatan Kesihatan Negeri, Negeri Sembilan. Yang telah dilaksanakan:
  • Root Cause Analysis (RCA)
  • Failure Mode Effect Analysis (FMEA)
  • Quality Assurance (QA) / Hospital Specific Approach (HSA)