DRC4Pusat Sumber Diabetes yang mula beroperasi pada18 Januari 2016 adalah kerjasama dengan Unit NCD Jabatan Kesihatan Negeri, Negeri Sembilan (JKNNS). Ia dirasmikan pada 17 Februari 2017 oleh Timbalan Pengarah JKNNS iaitu Dr. Zainudin Bin Mohd Ali.

Objektif

  • Sebagai pusat rawatan setempat pesakit Diabetes Mellitus (DM)
  • Menjadi pusat rujukan orang ramai khasnya pesakit DM
  • Latihan untuk paramedik bagi melahirkan lebih ramai paramedic berkemahiran sebagai pendidik diabetes

Perkhidmatan yang Ditawarkan

  • Kaunseling
  • Fundus camera
  • CGMS (Continous Glucose Monitoring System)DRC2

Waktu Operasi

8 pagi - 5 petang (Isnin – Jumaat)

Penasihat

  • Dr Noorlita
  • Dr. Nor Afidah