Perkhidmatan

 1. Perkhidmatan rawatan Pesakit Luar, Pesakit Dalam (wad) dan rawatan Kecemasan mata
 2. Perkhidmatan Pembedahan Mata Am/Rawatan Harian (ACC)
 3. Perkhidmatan Pembedahan Mata Khas 'Vitreoretinal'
 4. Perkhidmatan 'Retinopathy Of Prematurity Screening'
 5. Perkhidmatan Optometri (Refraksi, Low Vision, Contact Lens dan Orthoptics).
 6. Lawatan pakar mata ke Hospital Jelebu dan Hospital Port Dickson
 7. Perkhidmatan Pendidikan dan Kaunselling kepada pesakit mata
 8. Perkhidmatan Pendidikan dan Latihan untuk kakitangan
 9. Perkhidmatan Pendidikan bagi pelajar International Medical Univerity dan universiti lain bagi tujuan penempatan elektif di Jabatan Mata
 10. Memberi latihan kepakaran dalam Pembedahan Am Mata kepada pelatih post graduate
 11. Memberi latihan subkepakaran kepada pakar-pakar mata dalam bidang pembedahan vitreo-retina