Piagam Pelanggan Jan Feb  Mac  Apr Mei Jun Jul Ogo Sep Okt Nov Dis
Menyelesaikan jumlah log aduan pengguna berkaitan dengan perkakasan / perisian / infrastruktur IT dalam tempoh 6 jam pada sasaran 90%. N: 82
D: 91
P: 90.1%
N: 56

D: 61
P: 90.8%

N: 97
D: 102
P: 95.1%

N: 104

D: 112
P: 92.86%

N: 99
D: 109
P: 90.8%

N: 76
D: 83
P: 91.6%

N: 105
D: 116
P: 90.5%

N: 131
D: 145
P: 90.34%

N: 129
D: 136
P: 94.85%

N: 146
D: 160
P: 91.25%

N: 120
D: 128
P: 93.75%

N: 137
D: 149
P: 91.95%

Ketersediaan perkhidmatan rangkaian di HTJS pada tahap 99.88% (downtime tidak melebihi 10 jam setahun). N: 8760

D: 8760
P: 100%

N: 8760

D: 8760
P: 100%

N: 8759.67

D: 8760
P: 99.99%
(Down 20 min)

N: 8759.58
D: 8760
P: 99.99%
(Down 5 min)

N: 8759.58
D: 8760
P: 99.99%

N: 8755.58
D: 8760
P: 99.95%
(Down 4 jam)

N: 8755.58
D: 8760
P: 99.95%

N: 8755.58
D: 8760
P: 99.95%

N: 8755.58
D: 8760
P: 99.95%

N: 8755.58
D: 8760
P: 99.95%

N: 8755.58
D: 8760
P: 99.95%

N: 8755.58
D: 8760
P: 99.95%

 
Ketersediaan Sistem Pengurusan Pesakit (SPP) di HTJS pada tahap 99.88% (downtime tidak melebihi 10 jam setahun). N: 8760

D: 8760
P: 100%

N: 8760
D: 8760
P: 100%

N: 8759.67
D: 8760
P: 99.99%

N: 8759.58
D: 8760
P: 99.99%

N: 8759.58
D: 8760
P: 99.99%

N: 8755.58
D: 8760
P: 99.95%

N: 8755.58
D: 8760
P: 99.95%

N: 8755.58
D: 8760
P: 99.95%

N: 8755.58
D: 8760
P: 99.95%

 

N: 8755.58
D: 8760
P: 99.95%

 

N: 8755.58
D: 8760
P: 99.95%

 

N: 8755.58
D: 8760
P: 99.95%

 

 

N: Numerator
D: Denominator
P: Peratus