Profil

  • Unit Perpustakaan pula berfungsi memberi kemudahan dan menyediakan bahan-bahan bacaan untuk perpustakaankakitangan hospital, menyedia dan membangunkan koleksi ilmu yang lengkap khususnya dalam bidang perubatan. Kemudahan pangkalan data (database) untuk pencarian maklumat khususnya perubatan amat diperlukan dalam sesebuah perpustakaan. Perpustakaan kini telah memberikan perkhidmatan ini kepada pengguna.
  • Memberi perkhidmatan yang cekap, tepat dan mesra pelanggan.
  • Menyedia dan membangunkan koleksi ilmu yang lengkap dan terkini khususnya dalam bidang perubatan.
  • Menyedia dan melengkapkan perpustakaan dengan prasarana dan pengurusan ilmu terkini.
  • Menerapkan nilai dan budaya membaca di kalangan warga Hospital Seremban