Profil

Berfungsi untuk memastikan semua urusan berkaitan pengurusan SUMBER MANUSIA dan PERKHIDMATAN anggota Hospital Tuanku Ja'afar Seremban berjalan lancar dan mematuhi pekeliling yang ditetapkan oleh Perbendaharaan dan Kementerian Kesihatan Malaysia.

 1. Urusan Perkhidmatan
  • Perlantikan baru anggota
  • Pengesahan lantikan, pengesahan dalam perkhidmatan, pengesahan jawatan
  • Perlantikan baru anggota.
  • Pengesahan lantikan, pengesahan dalam perkhidmatan, pengesahan jawatan.
  • Perlanjutan tempoh percubaan
  • Pemberian Taraf Berpencen
  • Penempatan / Pertukaran
  • Pemangkuan / Naik Pangkat
  • Penyediaan Penyata Perubahan Pendapatan
  • Persaraan dan Perletakkan Jawatan
  • Permohonan Pinjaman Perumahan
  • Permohonan dan rekod cuti anggota
 2. Urusetia Lembaga Tatatertib
  • Menguruskan tindakan tatatertib anggota HTJS
  • Menguruskan pengisytiharaan harta
  • Menguruskan Tapisan Keselamatan anggota HTJS
  • Memantau anggota-anggota bermasalah
  • Menguruskan tindakan tatatertib anggota HTJS
  • Menguruskan pengisytiharaan harta
  • Menguruskan Tapisan Keselamatan anggota HTJS
  • Memantau anggota-anggota bermasalah
 3. Urusetia Panel Pembangunan Sumber Manusia
  • Menguruskan Laporan Nilaian Pretasi anggota
  • Menguruskan pencalonan Anugerah Perkhidmatan Cemerlang.
  • Menguruskan Permohonan Anjakan Gaji
 4. Urusetia Latihan Dan Modal Insan
  • Merancang dan melaksanakan aktiviti kursus dalaman berkaitan perkhidmatan bagi anggota-anggota HTJS
  • Merancang dan melaksanakan aktiviti kursus dalaman berkaitan perkhidmatan bagi anggota-anggota HTJS
  • Memantau pelaksanaan latihan
  • Menguruskan permohonan latihan / kursus bukan anjuran HTJS bagi semua anggota.
  • Mengurus permohonan peperiksaan, post basic, dan hadiah latihan / cuti belajar
  • Mengurus perlaksanaan CPD - PTK
 5. Pelaksanaan E-Gl [Electronic Guanrantee Letter]
  • e-GL mula dilaksanakan di HTJS pada 05 November 2007 di Kaunter Unit Daftar Masuk.Kemudahan ini kemudiannya turut dilaksanakan di Screening Room bagi memudahkan semua kakitangan awam menggunakan surat pengesahan dan perakuan pegawai secara electronik.
 6. Pelaksanaan Mycpd
  • Pada bulan Julai 2007, HTJS telah dipilih sebagai salah satu hospital yang akan melaksanakan 'pilot project' bagi my CPD atau CPD online. Tujuan Pelaksanaan MY CPD adalah untuk membolehkan semua Pegawai Perubatan, Pegawai Farmasi dan Pegawai Pergigian mendaftar aktiviti-aktiviti CPD [continues professional development] secara online kerana data CPD ini akan menyumbang kepada pemarkahan modul khusus Penilaian Tahap Kecekapan [PTK].