Unit Hasil & Daftar Masuk secara umumnya bertanggungjawab bagi menguruskan dan memastikan pengurusan hasil HTJS berjalan dengan baik dan mematuhi pekeliling yang ditetapkan oleh Perbendaharaan dan Kementerian.