Untuk menyediakan perkhidmatan penentuan penyakit, perawatan dan pemulihan serta promosi kesihatan yang bermutu tinggi dengan cekap dan berkesan kepada pesakit yang memerlukan rawatan untuk menyelamatkan nyawa dan menghilangkan kesakitan bagi mencapai pemulihan yang awal dan maksima serta melayan orang awam dan pelawat dengan sifat penyayang dan nilai-nilai murni.