Muat Turun Borang Pengurusan Sumber Manusia

  Muat Turun Borang Pengurusan Sumber Manusia

 

Bil Borang Download 
     
Peribadi  
1 Borang Maklumat Peribadi Pegawai Kumpulan Pengurusan & Profesional  Download
2 Borang Maklumat Peribadi Pakar Download
3 Borang HRMIS Download
4 Borang Pengesahan Lapor Diri Bertugas Download
5 Borang Isytihar Harta HRMIS Download
     
Cuti
1 Borang Permohonan Cuti Tanpa Rekod Download
2 Borang Permohonan Cuti Isteri Bersalin Download
3 Borang Permohonan Cuti Tanpa Gaji / Separuh Gaji JKN Download
4 Borang Permohonan Cuti Tanpa Gaji Mengikut Pasangan Download
5 Borang Cuti Kematian Ahli Keluarga Terdekat Download
6 Borang Permohonan Cuti Bersalin Download
7 Borang Cuti Menjaga Anak (CMA) Download
8 Permohonan Cuti Haji Download
9 Borang PSD Download
10 Borang Ulasan Pegawai Tidak Sihat Download
11 Borang Permohonan Pindaan / Pembatalan Cuti Rehat Download
     
Perjalanan ke Luar Negara
1 Permohonan Perjalanan ke Luar Negara Download
2 Permohonan Perjalanan Pegawai Awam ke Luar Negara Atas Urusan Persendirian Download
3 Permohonan Perjalanan Ke Luar Negara Pegawai-Pegawai KKM Download
4 Borang Permohonan Kemudahan Perlindungan Insurans Kesihatan Ke Luar Negara / Negara Ketiga Atas Urusan Persendirian Download
     
Elaun
1 Permohonan Pemilihan Elaun Perumahan Wilayah (EPW) atau Imbuhan Tetap Perumahan (ITP) Bagi Pegawai yang Bertukar Wilayah Download
2 Borang Permohonan Kemudahan Tambang Mengunjungi Wilayah Asal Download
3 Borang Pengesahan Dan Kelulusan Bayaran Insentif Bagi Anggota Yang Bertugas Sepenuh Masa Merawat Pesakit Jiwa, Tibi Dan Kusta Download
4 Permohonan Penerimaan Hadiah Download
5 Borang Tuntutan Elaun Bantuan Gaji Pemandu Download
     
Pinjaman
1 Perakuan Anggota untuk Pinjaman Peribadi Download
     
Perwartaan
1 Senarai Semak Gazettement Download
2 Borang Lapor Diri Selepas Tamat Latihan Pakar Download
3 Permohonan Untuk Diwartakan Sebagai Pakar (Borang A) Download
4 Senarai Semak Proses Perwartaan Pakar Download
     
Pertukaran / Perletakan Jawatan
1 Borang Pengesahan yang Perlu Dilengkapkan Oleh Semua Anggota Sebelum Bertukar Keluar Download
2 Borang Butir-Butir Peribadi Anggota yang Memohon Bertukar Download
3 Borang Permohonan Pertukaran keluar Kementerian Kesihatan Malaysia Download
4 Perakuan Hutang Piutang Bagi Pegawai-Pegawai yang Meletak Jawatan Download
     
Disiplin
1 Pemberitahuan Mengenai Jururawat yang Tidak Hadir Bertugas Selama 28 Hari dan Lebih Bagi Tujuan Pemotongan Bayaran Elaun Insentif Perkhidmatan Kritikal Download
     
Lain-lain
1 Borang Program Transformasi Minda Download
2 Surat Pengesahan Diri dan Perakuan Pegawai (Mendapatkan Rawatan dengan Potongan Gaji) Download

Panduan dan Rujukan

Buku Panduan Kesihatan | CPGs

Risalah Kesihatan

Pendidikan Kesihatan

Ceramah Terbuka | Klinik Berhenti Merokok

Garis Panduan dan Dasar ICT

Keselamatan ICT

Media

Video | Audio

Galeri | Keratan Akhbar

Soalan Lazim

Soalan Lazim

Emel